Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi
Bu Kullanıcı Sözleşmesi ("Kullanıcı Sözleşmesi"), Kayahan Ticaret, web sitesi ve mobil uygulamalarını ("Platform") kullanan kullanıcılar arasında akdedilir. Platformu kullanarak, bu Sözleşme'yi okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Eğer bu Sözleşme'yi kabul etmiyorsanız, Platformu kullanmamalısınız.

Platform Kullanımı
Şirket, Platformu sizinle paylaşmaktan mutluluk duymaktadır. Ancak, Platformu kullanırken aşağıdaki şartları kabul etmiş olursunuz:

a. Platformu yalnızca yasal amaçlarla kullanabilirsiniz.

b. Platformda yer alan herhangi bir içerik veya materyali (metin, görüntü, video, ses kaydı, vb.) kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez veya yayınlayamazsınız.

c. Platformu kullanırken, Şirketin veya üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeniz gerekir.

d. Platformu kötüye kullanmamalı, zarar vermemeli veya Şirketin Platformunun çalışmasını veya güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir eylemde bulunmamalısınız.

e. Platformu kullanarak başka kullanıcılara tacizde bulunmamalı, saldırgan veya kötüye kullanıcı davranışlarında bulunmamalısınız.

Hizmet Şartları
a. Platformun kullanımı ücretsizdir. Ancak, Platformda yer alan bazı hizmetler ücretli olabilir.

b. Şirket, Platformda yer alan hizmetleri kendi takdirine bağlı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

c. Platformda yer alan hizmetlerin kalitesi ve doğruluğu konusunda Şirket herhangi bir garanti vermez.

d. Platformu kullanarak aldığınız herhangi bir hizmetin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu herhangi bir zarardan Şirket sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
a. Platformu kullanarak Şirketin topladığı kişisel verileriniz Şirketin gizlilik politikası kapsamında işlenir.

b. Platformu kullanarak Şirketin kişisel verilerinizi işlemesine izin vermiş olursunuz.

c. Platformu kullanarak topladığınız veya elde ettiğiniz kişisel verileri, Şirketin yazılı onayı olmadan kullanamaz veya paylaşamazsınız.

Değişiklikler ve Güncellemeler
a. Şirket, bu Sözleşme'yi dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Sözleşmenin son güncelleme tarihini Sözleşme metninde belirtecektir.

b. Güncellenen Sözleşme hükümleri, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

c. Platformu kullanarak, güncellenen Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız.

İptal ve Sonlandırma
a. Bu Sözleşme, herhangi bir zamanda Şirket veya kullanıcı tarafından iptal edilebilir.

b. Sözleşmenin iptali veya sonlandırılması, Şirketin bu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini etkilemez.

Uyuşmazlıkların Çözümü
a. Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda, öncelikle taraflar arasında müzakereler yoluyla çözülmeye çalışılacaktır.

b. Taraflar arasındaki uyuşmazlık müzakerelerle çözülemezse, uyuşmazlık [Şirketin bulunduğu yerdeki mahkemeler/ arabulucular/ hakemler] tarafından çözülecektir.

Genel Hükümler
a. Bu Sözleşme, Şirket ile kullanıcı arasında oluşturulan tüm anlaşmaları ve sözleşmeleri kapsar ve bu anlaşmaları ve sözleşmeleri tamamlar.

b. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

c. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yasal veya geçersiz olması, geri kalan hükümlerin geçerliliğini veya yasallığını etkilemez.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, Şirket ile kullanıcı arasında oluşturulan anlaşmanın tamamını ve anlaşmanın koşullarını belirler. Bu Sözleşme'yi kabul ederek, Şirketin Platformu kullanmanızı sağlayacak koşulları kabul etmiş olursunuz.